Pzt – Cmt: 09:00 – 19:00

Günümüzde teknoloji gittikçe gelişmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak teknolojinin, hem özel sektörde hem de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde katkı sağlaması ve kolaylaştırıcı etki yaratması söz konusu olabilir ve bu nedenle özel veya kamu kesiminde kullanılması olağan karşılanabilir.

Fakat teknoloji kullanılarak kişisel görüntülerin kayıt altına alınmasında, özel hayatın gizliliği ve kişilerin mahremiyet hakkı bünyesinde bulunan bir takım unsurlara dikkat edilmesi ve bu hakkın sağladığı güvenceleri temin eden uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir.